NGÂM BÙN KHOÁNG NÓNG

Hình ảnh tắm bùn: https://www.i-resort.vn/tam-bun-khoang-10-2-icategory.html
Vì sao nên tắm bùn khoáng nóng tại I-Resort: https://www.i-resort.vn/vi-sao-nen-tam-bun-khoang-o-nha-trang-30101-21-2-article.html
Bảng giá dịch vụ khác tại I-Resort: https://www.i-resort.vn/bang-gia-ve-bun-khoang-nong-i-resort-nha-trang-2020-30094-21-2-article.html
Hướng dẫn đặt vé: https://www.i-resort.vn/huong-dan-dat-ve-thanh-toan-online-tai-i-resort-30100-21-2-article.html
 

Danh sách gói dịch vụ

Đặt dịch vụ này
P. Kinh Doanh
SĐT: (0258) 3 830 141
Lễ Tân
SĐT: (0258) 3 838 838
Chat
Map Booking
 
>