COMBO TẮM BÙN & ĂN


Hướng dẫn đặt vé: https://www.i-resort.vn/huong-dan-dat-ve-thanh-toan-online-tai-i-resort-30100-21-2-article.html
 
Ghi chú: 
  • Khách dưới 100 cm miễn phí vé.  
  • Khách dưới 140 cm trên 100 cm tính vé trẻ em. 
  • Khách trên 140 cm tính vé người lớn.
  • Hồ 6 khách trở lên tối đa 10 khách
  • Công viên nước ngưng phục vụ từ 16h

Danh sách gói dịch vụ

Đặt dịch vụ này
P. Kinh Doanh
SĐT: (0258) 3 830 141
Lễ Tân
SĐT: (0258) 3 838 838
Chat
Map Booking
 
>