CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN

Sau khi Quý khách thanh toán thành công, I-Resort sẽ gửi vé điện tử (có kèm QR code) qua email mà quý khách cung cấp trong quá trình đặt dịch vụ. 

Khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ, quý khách vui lòng in hoặc mở vé điện tử để nhân viên tiến hành kiểm tra vé và hướng dẫn quý khách sử dụng dịch vụ tại I-Resort. 

Trong trường hợp Quý khách chưa nhận được vé điện tử, Quý khách cần phải thông báo ngay cho Chúng tôi ít nhất 24 giờ trước ngày sử dụng dịch vụ ấn định.

Mã đơn hàng của Quý khách được xác nhận là Có Hiệu Lực và chỉ có giá trị sử dụng 01 lần duy nhất. Vé điện tử có giá trị sử dụng 1 năm kể từ ngày đặt mua thành công.

 
Sales
SĐT: (0258) 3 830 141
Lễ Tân
SĐT: (0258) 3 838 838
Hotline
SĐT: (0258) 3 837 837
Chat
Map Booking
 
>