NGÂM NƯỚC KHOÁNG NÓNG THẢO DƯỢC


Dịch vụ bao gồm: 
  • Ngâm nước khoáng nóng thảo dược (20p);
  • Ngâm mình và mát-xa cơ thể dưới thác nước khoáng;
  • Sử dụng hệ thống mát-xa ôn tuyền thủy liệu pháp và mát-xa lòng bàn chân trên đài phun nước;
  • Sử dụng các dịch vụ của vé suối khoáng nóng và công viên nước (ngâm nước khoáng nóng, thác nước khoáng, hồ bơi, Jacuzzi...).


Giá vé:
01 - 02 khách/ hồ riêng 250.000đ/khách
03 - 05 khách/ hồ riêng 220.000đ/khách
06 - 10 khách/ hồ riêng 200.000đ/khách
Trẻ em 120.000đ/khách


Ghi chú:
Khách dưới 100 cm miễn phí vé.  
Khách dưới 140 cm trên 100 cm tính vé trẻ em. 
- Khách trên 140 cm tính vé người lớn.

Danh sách gói dịch vụ

Đặt dịch vụ này
P. Kinh Doanh
SĐT: (0258) 3 830 141
Lễ Tân
SĐT: (0258) 3 838 838
Chat
Map Booking