Liên hệ

Để có thêm thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 02583 837 837 (Từ 8:00 - 17:30 tất cả các ngày trong tuần)

Lễ tân: 02583. 838. 838 (Từ 8:00 - 17:30 tất cả các ngày trong tuần)
Sales: 02583. 830. 141 (Từ 7:30 - 17:00 tất cả các ngày trong tuần)

 

Sales
SĐT: (0258) 3 830 141
Lễ Tân
SĐT: (0258) 3 838 838
Hotline
SĐT: (0258) 3 837 837
Chat
Map Booking
 
>