THÔNG BÁO ĐỒ KHÁCH BỎ QUÊN TẠI I-RESORT

STT

NGÀY

TÀI SẢN

1

10/01/2019

Điện Thoại IP 7 plus

2

25/02/2019

Một Túi + Máy ảnh

3

24/03/2019

Mắt kính mát

4

04/07/2019

Máy Ảnh

Điện thoại LG

Túi du lịch

Điện Thoại GiG đập đá

5

01/09/2019

Mắt kính đen

6

12/08/2019

Ví màu đỏ (car,thẻ,không tiền)

7

19/08/2019

Điện Thoại nokia đập đá

8

01/09/2019

Đồng Hồ BGE da đen

9

02/09/2019

Máy Ảnh

10

21/09/2019

Đồng hồ dây đen

11

22/09/2019

Đồng hồ dây đen đỏ

12

02/10/2019

Điện Thoại  Nokia đập đá

13

02/10/2019

Điện Thoại Asus màu đen

14

30/11/2019

Dây Chuyền

15

26/11/2019

Điện thoại Mobiistar

16

27/12/2019

Kính Mát

P. Kinh Doanh
SĐT: (0258) 3 830 141
Lễ Tân
SĐT: (0258) 3 838 838
Chat
Map Booking